Sevgili gönül dostları merhaba,

Çay ailesine hoş geldiniz. Aşkın ve muhabbetin bir diğer adı olan çay, Âsaf Osman Efendi’nin çay dükkânında Klasik Türk Mûsikîsi’nin makamları ile yorumlanarak gerçek bir sanat haline gelmiştir. Bu felsefî çay öğretisine göre, usûlüne ve âdâbına uygun olarak demlenmiş her bir çay, hakkı verilerek icrâ edilmiş bir mûsikî eseridir. Bu eser, güftesini çay yapraklarından, bestesini çay üstadından alarak ince belli bardakta ve fincanda bir nağme haline gelir. İnsana ab-ı hayat olan çay, bu felsefede kimi zaman Hicâz, kimi zaman Nihâvend, kimi zaman da Hisarbûselik makâmında demlenir.

Âsaf Osman Efendi’nin çay dükkânı, mekân rûhunun, altın işlemeli makam mahfazlarından taşan duygularla yakut gibi işlendiği bir elmasçı ve antikacı dükkânı gibidir. Buğusunda aşk, muhabbet, mûsikî ve edebiyât tüten dükkânda Hindistan’dan Çin’e, Seylan’dan Japonya’ya, Güney Afrika’dan Karadeniz’e kadar dünyanın dört bir yanında yetişen en güzel yöresel çaylar ile itinayla hazırlanan envâ-i çeşit özel harman çayları mûsikîmize ait terennüm ve nağmelerden örülü bir zaman diliminde huzurla içerek dostlarınızla çay muhabbetini yaşayabilirsiniz. Çayın bir mûsikî ve nağme değerleri şeklinde demlenerek icrâ-yı âhenk eylendiği tannan bir çatının altında, makamlar ve onlara ait duygularla mücehhez bu muhabbette, size “Aziz İstanbul”umuzun kadim mûsikîsi yanında dünyanın farklı yörelerinden ezgiler eşlik edecektir.

Mûsikîmize ait seslerin çayla beraber bütün bir mekânın rûhunu ve peyzajını oluşturduğu, çay bardaklarından fincanlara, çay kutularından duvarlara kadar her köşesine Itrî’den Tanbûrî Cemil Bey’e, Münir Nurettin’den Sâbite Tur Hanıma kadar mûsikîmizin üstadlarına ait nağmelerin sinmiş olduğu dükkânımızdan, beğendiğiniz çayları hediyelik paketler halinde çay mûsikîmize ait demleme aksesuarlarıyla alabilir, bu eşsiz çay kültürünü sevdiklerinize de yaşatabilirsiniz. Hayatın güzelliğini ve dinginliğini âsûde bir zaman diliminde sıcak bir mekânda yaşamak ve aşkı ve muhabbeti demlemek üzere bütün gönül dostlarını dükkânımıza çay muhabbetine bekleriz…